از اینکه مدیران ویرا را برای همکاری انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.


مطمئن باشید تمامی اطلاعات رزومه ارسالی شما،  توسط کارشناسان ما با دقت بررسی و در صورت تطابق با نیاز های سازمان، با شما در تماس خواهیم بود. با آرزوی موفقیت و شادکامی برای شما دوست گرامی